Bert van Dijk

Schrijver en trainer

illustratie © Waldemar Post

gedachten zijn zwevers die er met je aandacht vandoor gaan 

Denken, voelen en de neiging tot handelen vormen de basis voor gedrag. Gedrag is de basis voor de interactie. In mijn boeken, workshops en trainingen leg ik verbanden en bied ik mogelijkheden om deze kennis te verbinden met je eigen praktijk. 

Gedachten zijn gebaseerd op denkpatronen die je in het verleden hebt aangeleerd en die zijn gestold in de vorm van overtuigingen, standpunten en oordelen. Ze leiden tot nadenken. Beginnen bij jezelf begint met nudenken: helder en actueel gebruik maken van de kracht van het denken in het hier-en-nu.

Denken is het centrale regelcentrum van je gedrag. Voelen maakt je bewust van de signalen die nodig zijn om te weten of je je gedrag moet bijsturen om te doen wat je wilt. Denken en voelen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, beïnvloeden elkaar continu en bepalen je neiging tot handelen. Wat je wil doen komt niet altijd overeen met je neiging tot handelen. In dat geval kun je je denkkracht inzetten.

Met denkkracht bedoel ik de mate waarin de combinatie van denken, voelen en neiging tot handelen in overeenstemming is met wat je wil bereiken. Je denkkracht wordt bepaald door hoe helder je denkt en hoe aandachtig je voelt. Vergroot je je denkkracht, dan vergroot je je daadkracht. De eerste stap begint natuurlijk bij jezelf. In Begin bij jezelf laat ik je zien hoe je door de toepassing van verschillende denkframes nieuwe manieren van denken kunt ontwikkelen om van daaruit je gedragsrepertoire uit te breiden.

Je gedragsrepertoire bepaalt de kwaliteit van je interactie. Als je weet hoe je de interactie trefzeker kunt beïnvloeden, zul je makkelijker en prettiger met mensen om kunnen gaan. 

De Roos van Leary is een krachtig model dat je helpt om meer bewust en trefzeker met anderen om te gaan. We ontwikkelden de interactiesleutel, die als een spiekbriefje helpt om te bepalen wat je het beste kunt doen om te bereiken wat je wilt. 

De Leary Academy is gespecialiseerd in dit model en biedt mogelijkheden om je in de toepassing van het model te bekwamen. Dit boek is onderdeel van de basistraining Beïnvloed anderen. 

Denken, voelen en handelen

Interactiekunde

Vervolgboek voor trainers en andere professionals.

De Roos van Leary privé

De Roos van Leary buiten de context van het werk. *

De mythe van perfectionisme

Een methode om van nadelig naar nuttig perfectionisme te bewegen.

Team Time Management

Goed omgaan met tijd in teamverband vergt een vorm van samen denken. *

Relaxed omgaan met lastige types

Lastige types bestaan niet. Jij bepaalt of iemand lastig voor jou is of niet.

De mythe van de lovejunk

Als je denkt dat iedereen je leuk moet vinden, ga je voorbij aan jezelf. *

*  Dit boek is alleen nog verkrijgbaar via de auteur. Click op de afbeelding voor meer informatie. 

Sociale daadkracht

Sociale daadkracht ontwikkel je door helder te denken, aandachtig te voelen en krachtig te handelen. Als je je sociale daadkracht vergroot, versterk je je interactievaardigheden.

 

 

 

LEZEND LEREN

In dit boek krijg je handvatten om je sociale daadkracht te vergroten door middel van de kracht van acht.

Dit boek helpt je als manager om met behulp van de krachtbron-nen moeiteloos leiding te geven.

Deel 3 van de vijfdelige serie boeken over sociale daadkracht verschijnt in het voorjaar van 2021:

Sociale Daadkracht voor docenten.

Expert-talks

Een expert-talk is een lezing van ongeveer 20 minuten, waarin ik een onderdeel van mijn methode om denkkracht te vergroten toelicht. Een expert-talk leent zich uitstekend voor een auto- of treinrit of in de wachtkamer van de tandarts.

LUISTEREND LEREN

Deze expert-talk gaat over hoe je negatieve gedachten kunt ombuigen naar helder denken in het hier-en-nu.

Deze expert-talk gaat over hoe je de Kracht van Acht kunt gebruiken om van binnen uit je gedrag te sturen.

Kijk hier voor meer informatie en expert-talks over de Kracht van Acht. 

Romans

Het schrijven van romans is mijn nieuwe werkveld.

Mijn debuutroman verschijnt naar verwachting in het najaar van 2021. De Beethovenroman in het volgende Beethovenjaar 2027.

De val van de Anti-Vivisectie Stichting

Debuutroman                             verwacht eind 2021