Bestel het boek door € 5,00 + € 4,50 verzendkosten (naar België € 9,50) over te maken op bankrekening NL72 TRIO 0390 3283 91 t.n.v. Bert van Dijk BV, met vermelding boek TTM en het postadres. 

TEAM TIME MANAGEMENT: HET BOEK

Je zou denken dat time-management een serie maatregelen betreft die je moet nemen om je werkzaamheden binnen de daarvoor beschikbare tijd uit te voeren en daar naar te handelen en dat klopt ook wel, maar….

…. omdat je ook rekening moet houden met anderen, komt er veel meer bij kijken. Daarom heb ik dit boek geschreven. Het onderstaande schema bevat de opbouw van het boek en wijst je de weg naar een evenwichtige VISIE op het gezamenlijke timemanagement.  

Team Time Managment is de samenwerking die nodig is om de individuele werkzaamheden op elkaar af te stemmen.

In dit boek geef ik op vijf niveau’s handvatten (een VISIE) om daarover goede afspraken te maken:

Wil je de mogelijkheden verkennen voor een in company traject Team Timemanagment in jouw team? Boek een online gesprek met de auteur via bert@bertvandijk.eu