Team time management

TEAM TIME MANAGEMENT: HET BOEK

Individueel time-management is een serie maatregelen treffen om je werkzaamheden binnen de daarvoor beschikbare tijd uit te voeren en daar naar te handelen.

Team Time Managment is de samenwerking die nodig is om de individuele beslissingen op elkaar af te stemmen.

In mijn boek Team Time Management geef ik op vijf niveau’s handvatten om daarover goede afspraken te maken:

 

Bestel het boek door € 19,95 over te maken op bankrekening NL72 TRIO 0390 3283 91 t.n.v. Bert van Dijk BV, met vermelding boek TTM.
De verzendkosten neem ik voor mijn rekening.

Neem contact met me op voor een workshop over Team Time Management