Bereiken wat je wilt

BEREIKEN WAT JE WILT: HET BOEK

De uitgever vroeg me, lang geleden, om de Roos van Leary ook te behandelen in de serie ‘van 5 tot 9′. Omdat de meeste boeken van de uitgeverij gaan over werkcontext en lezers vroegen om de thema’s ook uit te werken voor het privéleven. Dat heb ik toen gedaan. Dit is de 7e druk van dat boek, dat in de boekhandel niet meer te krijgen is. Als je het nu bestelt, signeer ik het voor je. 

Bestel het boek door € 14,50 over te maken op bankrekening NL72 TRIO 0390 3283 91 t.n.v. Bert van Dijk BV, met vermelding boek BWJW en het postadres. De verzendkosten neem ik voor mijn rekening.