Bereiken wat je wilt

BEREIKEN WAT JE WILT: HET BOEK

Uitgeverij Thema vroeg me, lang geleden, om de Roos van Leary ook te behandelen in de serie ‘van 5 tot 9′. Omdat de meeste boeken van de uitgeverij gaan over werkcontext en lezers vroegen om de thema’s ook uit te werken voor het privéleven. Dat heb ik toen gedaan. Dit is de 7e druk van dat boek, dat in de boekhandel niet meer te krijgen is. Als je het nu bestelt, signeer ik het voor je. 

Bestel het boek door € 14,50 over te maken op bankrekening NL72 TRIO 0390 3283 91 t.n.v. Bert van Dijk BV, met vermelding boek BWJW en het postadres. De verzendkosten neem ik voor mijn rekening. 

Fragmenten uit het boek

Voorwoord van Rob Groen, psycholoog, CMB BV

De mens is een relationeel wezen. ‘To be is to be related’ zei de Indiase wijsgeer Krishnamurti: mens-zijn is medemens zijn. Dat kun je wel eens jammer vinden, maar er is niet veel aan te doen en eigenlijk is het ook niet zo erg.

We worden onszelf door de ontmoetingen met anderen. Aan hen spiegelen we ons, en we imiteren hen waar we maar kunnen. We merken dikwijls dat we veel op anderen lijken – en soms ook weer helemaal niet. We experimenteren met allerlei rollen en maskers en worden ons er gaandeweg van bewust welke ons passen en welke niet. Zo onthullen en ontdekken we onszelf in een voortdurend wisselend spel van betrekkingen. 

Lees verder in Bereiken wat je wilt. 

Inleiding

Dit boek is een praktische handleiding voor het ingewikkeldste en belangrijkste instrument in je leven: jij! En dan heb ik het niet alleen over ‘jij als individu’, maar vooral over ‘jij in relatie tot anderen’. Deze handleiding laat je zien hoe je creatief en ontspannen kunt omgaan met voor jou lastige situaties waarin je, ondanks al je goede voornemens, vaak niet zegt wat je wilde zeggen of niet doen wat je had willen doen. 

Achteraf weet je dat meestal wel, maar dan is het te laat. Je wilt natuurlijk liever kunnen doen wat je moet doen op het moment waarop dat nodig is! 

Lees verder in Bereiken wat je wilt.

Inhoud

Voorwoord van Rob Groen

Inleiding

  1. De 4A-methode
  2. Subpersonen
  3. Automatische en knellende patronen
  4. Actie is reactie: doorbreken van knellende patronen
  5. Epiloog: aan de keukentafel

Achtergronden

Dankwoord

Maak kennis met Wammes Waggel.

In de interactie tussen twee mensen is de reactie redelijk te voorspellen op grond van de actie. Met één uitzondering: Wammes Waggel staat alleen. Wat hij oproept bij anderen is niet te voorspellen. Hij zal nooit in een patroon terechtkomen. Ter illustratie een stukje uit het verhaal ‘De Giegelgak’ van Marten Toonder, waarin heer Bommel en Tom Poes een hutje binnenstappen waar Wammes Waggel zandvormpjes verkoopt:

‘Dag luitjes!’ riep de hutbewoner blij. ‘Komen jullie vormpjes kopen?

‘Wammes Waggel!’ zei heer bommel verrast. ‘Jij hier? Weet je ook waar de Gak is?’

Lees verder in Bereiken wat je wilt.

© Marten Toonder