Denkframes

Het gaat mij niet om wat je denkt, maar hoe je denkt.

BEGIN BIJ JEZELF

BEGIN BIJ JEZELF: VERGROOT JE DENKKRACHT

Denken kunnen we allemaal. Maar zonder oefening is ons denken onderontwikkeld. We doen daardoor dingen die we ‘eigenlijk’ niet willen doen, we geloven dingen die niet waar zijn en – wat erger is – we kunnen onszelf daardoor flink in de problemen brengen. Ik geloofde ooit dat ik klein en onopvallend moest blijven omdat dat mij als kind veiligheid bood. Omdat ik mij steeds weer heel klein maakte, gaf ik anderen alle ruimte om over mij heen te denderen. Ik voelde me daar vaak heel ongelukkig bij. Door systematisch mijn denkkracht te vergroten heb ik dat dwaze, kinderlijke ‘kleinheid’ idee achter me gelaten en gaf ik mijn ‘grootsheid’ de ruimte. Nu leef ik naar mijn eigen formaat en geloof me, dat is heerlijk! Een dergelijke verandering begint bij jezelf. Als jij vasthoudt aan je oude denkpatronen, zullen anderen op dezelfde manier op je blijven reageren. 

In mijn boek Begin bij jezelf vind je heldere informatie over het denken en lees je over vijf denkframes. Je maakt kennis met het idee dat sommige van je (rode) denkpatronen heldere en open relaties in je werk- en privéleven in de weg staan. Heb je die patronen in beeld gebracht, dan kun je vervolgens zoeken naar nieuwe denkframes, die leiden naar een manier van denken die je in staat stelt om in allerlei situaties te kunnen doen wat je wilt om te bereiken wat je wilt.  

In een interactieve lezing op een congres, in een trainingsprogramma, een symposium, voor 10 of 1000 mensen, maak je kennis met een beproefde methode om blijvende gedragsverandering mogelijk te maken via het denken. Voelen en handelen volgen vanzelf. Anders gezegd: je ervaart hoe je door helder denken, aandachtig voelen en krachtig handelen nog veel meer uit je relaties met anderen kunt halen dan je tot nu toe deed. 

Wil je weten of het werken met denkframes voor jou of je team interessant is? 

Maak dan een online afspraak via mijn afsprakenagenda.