INTERACTIEKUNDE: HET BOEK

In 2019 verscheen ons boek Interactiekunde voor Professionals, dat ik schreef met Anne-Lies Hustings.

In dit boek leer je de Roos van Leary kennen zoals we die in de afgelopen 30 jaar hebben doorontwikkeld. Het behandelt dit krachtige model van zijn ontstaansgeschiedenis, via een diepgaande uitleg, naar de praktische toepassing in training, coaching, management, onderwijs en nog veel meer. 

Het boek is onderdeel van de driedaagse opleiding van de Leary Academy