Drie vragen en acht krachten

Ga voor opleidingen over de Roos van Leary naar:

De Roos van Leary is HET instrument om de interactie te sturen. Meer daarover vind je hier. Lees dat eerst svp als je nog niet vertrouwd bent met de werkwijze  van de Leary Academy. 

De Leary Academy is gespecialiseerd in opleidingen en workshops, waarin je de Roos van Leary kunt leren toepassen in training en coaching. 

—————–

Zoals je hebt gelezen is de interactiesleutel een kompas waarmee je de richting kunt bepalen die je wilt inslaan in de interactie met anderen. Interactie is wederkerig: we lokken bij elkaar gedrag uit in een voortdurend spel van actie en reactie. Gedrag is alles wat we bewust en onbewust zichtbaar doen. Je wenkbrauwen fronsen is gedrag, maar ook wat je zegt en zelfs wat je niet zegt kun je gedrag noemen, omdat het waarneembaar is door anderen.

Om de interactiesleutel te kunnen toepassen is het zaak om te begrijpen waar gedrag vandaan komt. Gedrag is niet zo willekeurig als het lijkt. Het komt voort uit een voortdurend proces van denken en voelen. Wat je denkt roept emoties op, die door het denken betekenis krijgen. We spreken dan van gevoelens. Omgekeerd kan een emotie ook het denken stimuleren. Dit proces van denken en voelen is eigenlijk een geheel, je kunt ze niet scheiden. Ook de invloed ervan op het handelen is daar onderdeel van. Denken, voelen en handelen zijn in feite één ‘pakketje’. Wat dit alles zo lastig maakt is, dat gedrag voor een belangrijk deel onbewust is. Als je aan iets heel lekkers denkt zie je er voor anderen anders uit dan wanneer je aan iets heel smerigs denkt. Je doet dat niet bewust, het gebeurt gewoon. Probeer het maar uit.

Gedrag is dus het topje van een ijsberg en we zullen onder water moeten om er meer vat op te krijgen. Daar, onder water, spelen niet alleen denken en voelen een cruciale rol. Je denken is veelal de optelsom van eerdere ervaringen, gedachten en gevoelens. Iemand die bang is geworden voor autoriteiten zal dat vrijwel automatisch blijven voelen. Die denkt: ‘deze leidinggevende kan mij ontslaan en dat zou verschrikkelijk zijn’ en gaat ervoor zorgen de leidinggevende te ‘pleasen’. 

Door de interactiesleutel toe te passen, krijg je meer grip op dat grillige spel van actie en reactie, de interactie. Dat lijkt simpel: als je last hebt van iemand die erg dominant is, dan moet jij je ook dominant opstellen. Is dat lastige type ook nog eens afstandelijk, dan moet jij juist de nabijheid zoeken. Maar in de praktijk blijkt het nog niet zo makkelijk te zijn.

Want hoe weet je wie waar ‘in de Roos’ zit? En hoe gedraag je je op een manier die tegen je gevoel in gaat?

Daarbij helpen 3 vragen en 8 krachten.

Drie vragen

Vraag 1.

Wat ervaar je?

Ervaren is de combinatie van denken, voelen en de neiging tot handelen.

Denken en voelen zijn onlosmakelijk. Pas als je je denken helder kunt krijgen, weet je wat de oorzaken zijn van je gevoelens. Als je je boos voelt door wat iemand gezegd heeft, onderzoek je: wat denk ik, waardoor ik boos wordt. 

Gevoelens liggen in het verlengde van emoties. Dat zijn ‘wilde paarden’, aldus Plato. Wilde paarden moet je temmen. Als je boosheid je in de weg staat, zul je die moeten temmen. Dat is niet eenvoudig, maar wel nodig om straks de Roos van Leary te kunnen toepassen.

Want: je gevoelens spelen een belangrijke rol bij hoe je je zult gedragen. Vanuit je boosheid kon je wel eens vervelende dingen gaan zeggen. Onderzoek welke neiging je hebt als gevolg van je gedachten en gevoelens. 

Vraag 2.

Wat wil je?

Als je je neiging tot handelen hebt onderzocht, is het zaak om je af te vragen of die neiging ook dat is wat je wilt.

Als je vanuit je boosheid vervelende dingen gaat zeggen, kom je misschien met de ander in een situatie terecht waar je niet voor kiest. Wat wil je eigenlijk?

Omschrijf het antwoord op deze vraag in termen van het gewenste gedrag bij de ander: ben je geneigd vervelende dingen te gaan zeggen, voorspel dan de reactie van de ander. Misschien vind je het bij nader inzien helemaal niet zo erg om dat gedrag op te roepen. Laat je dan vooral gaan en deal met de gevolgen. 

Wil je dat gedrag niet oproepen, bekijk dan wat je kunt doen om het gewenste gedrag bij de ander op te roepen. 

Vraag 3.

Wat doe je? 

Nu je hebt gekozen of je al dan niet je neiging wilt volgen, kun je aan de hand van de Roos van Leary ‘berekenen’ wat je gaat doen. 

Als je je boosheid uit, zul je waarschijnlijk in een strijd terechtkomen. Als je ervoor hebt gekozen om een strijd te vermijden, is het zaak om juist nabijheid na te streven. Vanuit je boosheid zou je waarschijnlijk je grenzensteller inzetten, in plaats daarvan kies je voor de ondersteuner: ga op onderzoek uit om de achtergronden van de ander beter te leren kennen. Kijk of je daarmee verbinding tot stand kunt brengen tussen jou en degene op wie je zo boos bent.

Je hebt nu op basis van een klein onderzoekje helder bekeken wat de beste gedragskeuze is in relatie tot wat je wilt bereiken in de interactie.

Om dat gedrag effectief in te zetten, kun je gebruik maken van je innerlijke krachtbronnen. Dat zijn er acht. Zie het volgende hoofdstuk. 

Acht krachten

Je kent de acht relatievoorstellen die je kunt doen om de interactie te beïnvloeden. Zo’n relatievoorstel overtuigend doen is niet altijd makkelijk. Meestal zijn het sterke gevoelens die je belemmeren om te doen wat je – volgens de interactiesleutel – het beste kunt doen. Probeer maar eens nabijheid te zoeken als je boos op iemand bent. Letten op je non-verbale communicatie is dan niet voldoende. Je gevoelens zorgen daarvoor. In zulke situaties is het raadzaam om gebruik te maken van een innerlijke kracht. Daar zijn er dus ook acht van. Elk van de acht relatievoorstellen in de Roos van Leary heeft een eigen innerlijke kracht, die je soms al kunt oproepen door alleen de naam uit te spreken. 

  • Leider: de Kracht van Verantwoordelijkheid.
  • Helper: de Kracht van Erkenning
  • Ondersteuner: de Kracht van Compassie
  • Volger: de Kracht van Aanpassing\
  • Stille: de Kracht van Stilte
  • Opstandige: de Kracht van Uniciteit
  • Grenzensteller: de Kracht van Assertiviteit
  • Bepaler: de Kracht van Duidelijkheid

Op www.kr8v8.online vind je uitgebreide informatie over de kracht van acht

In mijn boek Begin bij jezelf plaats ik de Kracht van Acht in de ruimere context van het denken, voelen en handelen. 

Lees verder in mijn blog: Haal de Roos van Leary uit dat platte vlak. 

 

Wil je me boeken om over dit onderwerp een workshop of lezing te verzorgen? Plan dan hier een zoomgesprek om je wensen te bespreken en verdere afspraken te maken.