Team TimemanagementIn een training timemanagement leer je anders te denken en doen tav tijd, prioriteit, assertiviteit en nog veel meer.

Wat misschien niet zo aan de orde komt is de invloed van je werkomgeving op jouw timemanagement.
In mijn boek TeamTime Management ga ik daar op in. In onderstaand schema zie je op welke vijf niveau's ik dat doe.Bestel het boek door € 19,95 over te maken op bankrekening NL72 TRIO 0390 3283 91 t.n.v. Bert van Dijk BV, met vermelding boek TTM. 
De verzendkosten neem ik voor mijn rekening.

Wil je kijken naar de mogelijkheden voor een workshop of training met je hele team? Neem dan vooral contact met me op.