Bert over Beethoven

Mijn tweede roman gaat over het leven van Beethoven. Het is een historische roman, fictie dus, gebaseerd op feiten. In het boek zal ik QR-codes opnemen die verwijzen naar muziek van Beethoven. Het boek zal in de loop van 2024 verschijnen. 

Hiernaast een fantasie-cover. De foto maakte ik in Heiligenstadt, waar Beethoven vaak verbleef gedurende de zomermaanden en waar hij zijn beroemde Heiligenstadt-testament schreef. Ik heb nergens anders ooit een foto van dit prachtige, verweerde oude standbeeld gezien. 

Een fragment uit de roman, dat zich in Heiligenstadt afspeelt, terwijl hij aan zijn testament (de cursieve tekst) werkt. 

Na uren achter zijn schrijftafel is zijn lichaam stijf en koud geworden. Langzaam maar zeker wordt het steeds stiller en stiller in zijn hoofd. Nu zijn zelfs de klanken van de muziek weg. Er leeft niets meer in zijn hoofd, noch in zijn hart. Als hij op het klavier speelt kan hij nog net horen wat hij doet. Maar voor een concertpianist is dat onvoldoende. Echt luisteren betekent niet alleen de klanken consumeren, het betekent vooral het voelen van de resonantie die ontstaat als klanken elkaar beïnvloeden. De muziek leeft pas als er van binnen iets ontstaat. Daarvoor is het noodzakelijk om zo zuiver mogelijk te kunnen horen wat zich in de muziek afspeelt. Dat vermogen begint langzaam maar zeker te verdwijnen. Dat besef groeide gaandeweg hier in Heiligenstadt, waar hij vrijwel geen last heeft van turbulentie in zijn omgeving.

Zo was het dan ook gedurende dit half jaar, dat ik buiten sleet. Door een verstandige arts vermaand mijn gehoor zoveel mogelijk te sparen, heb ik mijn vurig verlangen naar gezelligheid, waardoor ik mij meermalen liet verleiden, getrotseerd. Maar wat een ellende, wanneer iemand naast mij stond, en in de verte een fluit hoorde, en ik niets hoorde, of iemand de herder hoorde zingen, en ik niets hoorde!

Het schrijven wordt een dringende taak. Nog een dag en een nacht en hij moet weer naar zijn werk in de stad.

 

Voor meer informatie: ga naar de website bertoverbeethoven .