Interpersoonlijke DynamiekBij de Leary Academy leer je trefzeker beinvloeden: mensen benaderen vanuit krachtbronnen en omgaan met de meest lastige types.

Het basismodel is de Roos van Leary. Wij hebben dit model weer het driedimensionele karakter gegeven dat het ooit, gepubliceerd door Timothy Leary c.s. in 1957, had.

Wij bieden een diepgaande visie op hoe mensen effectiever met elkaar om kunnen gaan. Dat kan iedereen leren, als je maar snapt hoe interactie werkt. Wij helpen je graag je die inzichten eigen te maken.

Op www.learyacademy.nl kun je alles vinden over onze opleidingen, trainingen, workshops en publicaties.