Interpersoonlijke Dynamiek

Bij de Leary Academy leer je trefzeker beinvloeden. Het basismodel is de Roos van Leary. Wij hebben dit model weer het driedimensionele karakter gegeven dat het ooit, gepubliceerd door Timothy Leary c.s. in 1957, had.

Wij bieden een diepgaande visie op hoe mensen effectiever met elkaar om kunnen gaan. Dat kan iedereen leren, als je maar snapt hoe interactie werkt. Wij helpen je graag je die inzichten eigen te maken.

Ik heb, samen met
Anne-lies Hustings, de Leary Academy opgericht. Op www.learyacademy.nl kun je alles vinden over onze opleidingen, trainingen, workshops en publicaties.